Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

50 länder på en förmiddag

Ulvsäterskolan, Gävle · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Här reser vi jorden runt och lär känna länder långt borta. Vi lär oss mer om hur man använder en karta och vilka världsdelar och världshav vi har på vårt jordklot. På vår resa reflekterar vi kring frågeställningar som handlar om varifrån vi får vår mat, våra kläder, leksaker och andra saker och hur vi kan bidra till en hållbar utveckling.

Syfte/mål

 

Vilka kontinenter, världsdelar och världshav det finns.

Kunna använda en karta och och känna till tecken, väderstreck och färger som används på kartan.

Var tillverkas vår mat, våra kläder, leksaker och andra saker i vår närhet och hur kan vi tänka för att leva hållbart?

Viktiga ord/begrepp: karta, väderstreck, världsdelar, världshav.

 

Undervisning

 

Du kommer att få:

Läsa boken 50 länder på en förmiddag där vi följer ett syskonpar som undersöker hur varor produceras på olika platser runt om i världen innan de kommer till oss i Sverige.

Reflektera kring varifrån vår mat och våra kläder kommer och hur vi kan tänka för att leva hållbart.

 

Bedömning

Du dokumenterar ditt arbete genom att skriva och rita/måla. Du deltar aktivt i olika diskussioner.


Läroplanskopplingar

kunskaper om geografiska förhållanden och mönster samt om hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar landskap och livsmiljöer i olika delar av världen,

förmåga att utifrån geografiska frågor beskriva och analysera omvärlden med hjälp av geografins metoder och verktyg.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och livsmedel.

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven visar grundläggande kunskaper om geografiska och historiska förhållanden, samhällsförhållanden och religiösa traditioner. Eleven beskriver likheter och skillnader samt orsaker och konsekvenser i sammanhang som är relevanta för ämnena. Eleven samtalar om människors livsfrågor och levnadsvillkor samt om miljöfrågor och andra samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Eleven använder begrepp, metoder och verktyg från de samhällsorienterande ämnena.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback