Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

3

Engelska, årskurs 3

Ätranskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Vi kommer att träna engelska på ett lekfullt sätt. Det viktigaste målet är att våga och vilja prata engelska.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • tala engelska,
 • lyssna och förstå enkel, talad engelska
 • skriva ord och enkla meningar på engelska.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas? Din förmåga att:

 • lyssna och härma talad engelska
 • förstå enkla ord, instruktioner och meningar i tydligt talad engelska
 • själv säga enkla ord och meningar

Hur ska det bedömas?
Genom att observera hur du pratar engelska och olika uppgifter kring din förståelse av engelska.

Nedan återges de två av målen i årskurs 6 som vi arbetar mest med i årskurs 3. Fokus ligger i att tala och förstå engelska.

Undervisning och arbetsformer

Detta ska vi göra genom att

 • härma talad engelska
 • träna på dialoger
 • sjunga, leka och spela
 • se på film
 • måla, berätta och skriva i olika uppgifter
 • arbeta KL (kooperativt lärande), vi använder strukturer som fråga, fråga, byt och hör vi ihop.

Vi arbetar med olika områden: räkna till 100, veckodagar/månader, vilda djur, vad kan man göra efter skolan och varje dag, mat, väder och saker i ett hus.


Läroplanskopplingar

kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

förståelse av engelska i tal och skrift,

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med illustrationer.

Enkla dialoger och samtal.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.

Enkla samtal.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter