Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4

Bild åk5

Gottsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Vi kommer jobba med bild på olika sätt. Vi kommer prata om olika konstnärer som har varit betydelsefulla för världen och deras historia. Vi kommer att använda oss av olika tekniker och material.

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap samt att framställa bilder med olika tekniker och material.

Arbetssätt

För att utveckla de olika förmågorna i ämnet bild kommer vi att behandla olika delar av det centrala innehållet. Du kommer att få:

- skapa berättande och informativa bilder samt jämföra bilders budskap.

- uttrycka dig med bild, t ex. en åsikt eller en känsla.

- göra bilder och prova olika verktyg/tekniker och material.

- presentera och berätta om din bild.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  • utföra  praktiska uppgifter och delta  i diskussioner om bilder.  
  • framställa bilder som förmedlar ett visst budskap.
  • använda olika tekniker för bildframställning.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,

förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet, och

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg och material för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, arbete med rörlig bild och digital bildbehandling.

Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Matriser i planeringen
Bild år 4
Bild mellanstadiet
Uppgifter
Schackbräde
Reklam
Edward Munch - skriet
Enpunktsperspektiv
Naturbild
Interaktiva bilder
Katt
Picasso
Enpunktsperspektiv
3 d bild
Bild öga eller spöslott
Optisk illusion
Blommor
Minion