Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Kartan och jordgloben

Gunnesboskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 8 september 2022

Ett arbetsområde som handlar om kartan, de fyra väderstrecken, världsdelarna och världshaven.

Undervisningens innehåll: 

Vi kommer att:

  • rita egna kartor på t ex skolgården, rummet eller skolvägen.
  • lära oss om hur man läser en karta och vad man kan få reda på genom att titta på en karta.
  • lära oss om de fyra väderstrecken.
  • titta på jordgloben och lära oss namn och läge på världsdelarna, haven och några länder.

Kunskapskrav för år 3

Bedömning

Bedömningen sker under arbetets gång enligt kriterierna nedan.


Läroplanskopplingar

förmåga att utifrån geografiska frågor beskriva och analysera omvärlden med hjälp av geografins metoder och verktyg.

Namn och läge på världsdelarna och världshaven samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Jordgloben, analoga och digitala kartor samt storleksrelationer och väderstreck.

Mentala kartor, till exempel över närområdet, skolvägar eller andra platser som är betydelsefulla för eleven.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter