Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Demokrati, statsskick och val

Dormsjöskolan, Dormsjöskolan · Senast uppdaterad: 6 september 2022

I september 2022 går Sverige till val. I det här arbetsområdet tar vi reda på hur ett val fungerar, vem som bestämmer i Sverige, hur lagar blir till och vad demokrati egentligen betyder.

Det här ska vi arbeta med

 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas
 • Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar
 • Hur individer kan påverka beslut
 • Politiska val och partier i Sverige
 • Riksdag och regering och deras olika uppgifter
 • Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för dig som elev

Det här ska du kunna

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna svara på dessa frågor:

 • Vad menas med att ett land är en demokrati/diktatur?
 • Vad menas med att någon har makt och vilka har stor makt i Sverige?
 • Hur kan du påverka samhället och hur påverkar samhället dig?
 • Vad är det för skillnad mellan riksdag och regering?
 • Hur går ett riksdagsval går till?
 • Varför finns det politiska partier i Sverige?
 • Vad finns det för partier i Sverige och vad de står för?
 • Vilka beslut tas i Sveriges riksdag och i kommuner, i skolan och hemma?

Så här kommer vi att arbeta

 

 • Läsa om i läroböcker och tidningar
 • Gemensamma genomgångar
 • Leta information och fakta 
 • Titta på filmer
 • Göra ett eget parti 
 • Ha ett skolval

Bedömning

Dina kunskaper bedöms fortlöpande under arbetets gång. 

du visar dina kunskaper tex genom att:

 • att du kan använda dig av nya ord och begrepp som vi har arbetat med
 • kan förklara hur man kan vara med och påverka beslut
 • att du förstår vad demokrati är
 • förklarar hur allmänna valen fungerar
 • att du förstår hur demokratiska beslut fattas 

 

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och

förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, regioner och stat använder skattemedel till.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.

Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska val och partier i Sverige. Skiljelinjer i några aktuella politiska frågor.

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.

Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter