Skolbanken Logo
Skolbanken

Hösten 22

Förskolan Lingåsen, Falun · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Under hösten jobbar vi vidare med att organisera vår vardag för att skapa en trygg och stabil grund att bygga vidare på under läsåret.

Under höstterminen har vi en inskolningsperiod med flera nya barn på avdelningen. Vi lägger extra kraft på att organisera vår vardag i början, för att skapa en trygg och stabil grund att bygga vidare på under det kommande läsåret. Organiseringen handlar till stor del om att vi vuxna behöver veta vem som gör vad och när, för att frigöra tid att vara närvarande i mötet med barnen. Barnen ska kunna känna sig trygga med våra rutiner och vårt upplägg så att de kan ta till sig det ämnesinnehåll vi erbjuder.

Valtavlan hjälper barnen att komma igång med aktiviteter vid olika moment under dagen. Valtavlan är föränderlig så att vi kan visa vad som erbjuds just för dagen eller tillfället. Vissa rum eller aktiviteter har ett bestämt antal platser. Om det är "fullt" vid en aktivitet så ser barnen det vid valtavlan och kan välja något annat. Vi byter regelbundet ut material för att bibehålla barnens nyfikenhet.

Ett tydligt veckoschema med både fasta och föränderliga inslag ger oss bra överblick och hjälper både barn och vuxna att orientera sig under dagen och veckan.

Vi organiserar barnen i grupper under vissa dagen för att kunna erbjuda stunder av lek och lärande i ett mindre sammanhang.

Vad vill barnen lära sig på förskolan? Det är något vi vill undersöka i början av terminen så att vi kan utforma utbildningen utifrån barnens egna intressen.

 


Läroplanskopplingar

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter