Skolbanken Logo
Skolbanken

Vardagskunskap

Västra Berga grundsärskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Att lära känna sin omvärld är viktigt. Du får smaka, lukta, känna på de olika livsmedel som vi tillagar och ge oss ut i vår närmiljö!

Vardagskunskap

Inom ämnesområdet Vardagskunskap kommer du att få lära dig att utveckla kunskaper om mönster och rutiner som ingår i vardagen. Undervisningen ska bidra att du utvecklar kunskaper om din närmiljö, ökar förståelsen för din omvärld. 

Du kommer att få testa på olika smakupplevelser inom hemkunskapen. Du lär dig använda olika tekniker och verktyg som behövs när du ska tillaga något. Du lär dig att städa och diska efter ditt utförande så att det blir rent och snyggt på din arbetsplats. Du får enkla instruktioner via ett bildspel på hur du ska gå tillväga med din uppgift. Du lär dig nya ord, begrepp och symboler.

Du kommer att få kunskap om hur din närmiljö ser ut och vi övar på ett säkert sätt hur vi beter oss i trafiken och vilka regler som gäller.  Vi kommer att gå och handla igen, det vi behöver när vi ska ha i hemkunskapen. Hur man hittar i en affär och att man ska betala för den vara man ska köpa. 

 

Målet med vardagskunskaper är att förmedla och förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. 

Vad?

Använda olika verktyg i hemkunskapen, ex. kniv, skärbräda, mixer, trasa, diskmedel, diskborste med mera. Kunna lära sig rutiner att när vi har bakat att vi gör ordning på vår arbetsplats där det har spillts.

Lära dig lite matematiska begrepp, som antal, dl, matsked, tesked.

Lära dig teckenspråk för de olika frukterna, maträtterna som tillagas.

Du lär dig att orientera dig i en mataffär och vad som förväntas av dig.

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Känna igen smakerna 

Känna igen hur man använder de olika redskapen

Medverka genom att använda bild, tecken, kroppsspråk eller vid hantering av material vid uppgifterna

Teckna, visa med bild eller på annat sätt uttrycker dig i samtal om hemkunskapen eller din närmiljö


Läroplanskopplingar

förmåga att hantera och reflektera över praktiskt arbete som förekommer i ett hem och i vardagsmiljön,

Hushållning med livsmedel.

Moraliska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och döden.

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Centrala samhällsfunktioner i närsamhället, till exempel räddningstjänst och bibliotek.

Yrken och verksamheter i samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter