Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Vindens fritidshem - åk 1, lä 23/24

Påskagängets skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 28 augusti 2023

På Vindens fritidshem erbjuds eleverna en meningsfull fritid. Lärandet tar sin utgångspunkt utifrån elevernas intressen, erfarenheter samt behov. Alla elever ska känna trygghet och glädje här hos oss på Vindens fritidshem.

Vad ska vi lära oss?

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycks former samt med utforskande och praktiska arbetssätt. Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmågan att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktiv sätt.

 

 • Hur ska vi lära oss?

  Språk och kommunikation

  • Sagoberättande
  • Samtal
  • Digitala verktyg (Pollylino, pedagogiska kunskapsspel etc.)
  • Olika spel, regler

  Skapande och estetiska uttrycksformer

  • Skapande av olika material så som naturmaterial
  • 3D pärlor
  • Väva
  • Sy
  • Uppträdande
  • Serier och film med stop motion
  • iMovie
  • Pappersaktiviteter
  • Målningar med olika tekniker

  Natur och samhälle

  • Utedagar i olika närmiljöer
  • Normer och regler i elevernas vardag
  • Lek
  • Trafikvett
  • Byggande och konstruktion

  Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

  • Aktiviteter inomhus och utomhus
  • Utevistelse under olika årstider
  • Rättigheter och skyldigheter enligt allemansrätten
  • Initiera, organisera och delta i lekar
  • Utedagar

 

 • Varför ska vi lära oss?

Vårt syfte är att skapa en verksamhet där eleverna känner en trygghet i gruppen och med oss lärare. De ska också utmanas och växa som individ/individer. Detta skapar vi genom en meningsfull fritid där vi skapar en balans mellan aktivitet och vila. Vi erbjuder en verksamhet som utmanar eleverna till att utvecklas. De utmanas även i att pröva nya material och aktiviteter. 


Läroplanskopplingar

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback