Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Teknik

·

Årskurs:

1 - 3

Teknik- Mitt liv som grej

Norrbackaskolan, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Vi jobbar med vardagsteknik, bl a baserat på filmerna ”mitt liv som grej”.

Vi kommer att: 

 • Titta på på filmer om tekniska lösningar som vi människor använder oss av dagligen. 
 • Samtala och diskutera om vad teknik och framförallt vad vardagsteknik är. 
 • Skriva, rita och läsa om vardagsteknik. 
 • Arbeta praktiskt med- och undersöka vardagsteknik och hur detta fungerar.

 

Du kommer få lära dig att/mer om:

 • Vad begreppet teknik är, och vad vardagsteknik är. 
 • Återberätta utifrån våra samtal och filmerna vi ser. 
 • Koppla människans användande av teknik till vardagen och ditt dagliga liv. 
 • Undersöka tekniska lösningar, hur de är uppbyggda och fungerar.
 

Du visar att du lärt dig detta genom att:

 • Delta i våra samtal och koppla det vi samtalar om till ditt dagliga liv och tekniska lösningar du använder i vardagen. 
 • Skriva och rita om teknik utifrån filmerna vi ser på och våra gemensamma diskussioner. 
 • Återberätta utifrån filmerna och relatera detta till din egen användning av teknik. 
 • Kunna använda några av de begrepp vi arbetat med och samtalat om relaterat till  vardagsteknik och tekniska lösningar. 
 • Kunna undersöka olika tekniska lösningar och titta på hur dessa är uppbyggda och fungerar. 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och

Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt i söktjänster på internet.

Hur texters avsändare påverkar innehållet.

Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.

Hur några föremål i elevernas vardag används och fungerar. Enkla mekanismer, till exempel i verktyg och leksaker av olika slag. Begrepp som används i samband med detta.

Undersökande av hur några föremål i elevernas vardag är utformade och hur deras funktion kan förbättras.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter