Skolbanken Logo
Skolbanken

Hösten 2022 projekt

133921 Förskolan Påsen, Stockholm Södermalm · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Vad lever och möts i vår stad?

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Social hållbarhet med projektfrågan: Vad lever och möts i vår stad?

Arbetslaget har tidigare involverat förskolans familjer genom att lämna ut en folder för barnens projektuppdrag och nu är det dags att sätta i gång.

I syfte att komma igång med praktiskt arbete kring barnens projektuppdrag arbetar Slussen på följande vis:

- Bilderna från barnens familjer kommer vi sätta upp på den planerade projektväggen precis utanför avdelningen efter att varje barn fått visa upp sin bild för de andra barnen i barngruppen.

- Vi tittar på bilderna tillsammans med barnen flera gånger i syfte att ge barnen möjligheter till att kunna reflektera och utveckla nya frågor och tankar kring bilderna.

- Vi pedagoger på avdelningen observerar och dokumenterar barnens reflektioner genom att vara närvarande för att tillsammans med barnen kunna utveckla deras tankar vidare i syfte att utforska nya möjliga upptäckter.

- I lärmiljöerna kommer barnens egna bilder till en början finnas tillgängliga för barnen på en tydlig plats där barnen själva kan återkomma. Denna plats kommer ständigt utvecklas genom pedagogisk dokumentation där vi synliggör processer, teorier och barnens egna hypoteser. Platsen är till för barnen där de ska få en känsla av att vi skapar tillsammans och att deras tankar är viktiga för att lyfta barnens inflytande i undervisningen. 

Hur går vi vidare?

Det gemensamma temat för projektuppstarten är HÅLLBAR FRAMTID - Social hållbarhet. Vi kommer tillsammans med barnen gå på “spaningar” genom att upptäcka nya platser i vår närmiljö där vi uppmärksammar projektfrågan: Vad lever och möts i vår stad? Vi kommer arbeta vidare med projektuppdraget med projektfrågan som fokushållare. Genom observation och dokumentation av barnens olika möten, reflektioner och funderingar fördjupa oss i dessa två fokusfrågor/områden:

  • Vad är social hållbarhet? Fokus på globala målen för hållbar utveckling.

  • Hur lever…? Hur möts…? Hur förhåller sig saker till varandra? Vad är ett möte? Vad händer när likheter/olikheter möts?

I undervisningen kommer vi utöver att erbjuda barnen olika miljöer även tillföra olika sorters material som digitala verktyg, barnlitteratur, färg, lera, byggmaterial etc där barnen kommer få möjlighet att undersöka och utforska vid flera tillfällen i förskoleverksamheten. Målet är att väcka frågor både muntligt, via material, via filmer/böcker och utveckla den fysiska miljön.

Projektet kommer presenteras närmare under terminens föräldramöte i början på oktober månad. Sedan under den resterande delen av höstterminen fortsätter vi att arbeta med att samla ihop barnens olika dokumentationer och lärloggar för att tolka och analysera materialet: Hur, vad, när, vem och varför?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter