Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 4

Tillsammans i matematikens spännande värld

Pinjens förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 9 september 2022

Vi ska arbeta med matematik genom sagornas värld.

Vårt verksamhetsmål på Raus Planterings förskolor 2022-2023

  • Barnen ges möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga och upptäcka matematik i vardagen.

  • Barnen ska få fördjupade kunskaper i att förstå och resonera matematik.

  • Barnen ges möjlighet att utveckla sin lärandeidentitet genom att fördjupa sig över tid i samma aktivitet och uttrycka sitt eget perspektiv och förstå andra.

  • Pedagogerna skapar förutsättningar för barn att fördjupa sig i samma aktivitet och lärande över tid.

Pedagogerna skapar förutsättningar för barn att utveckla sin förmåga att uttrycka sitt eget perspektiv och förstå andras.

Dessa mål kommer vi att arbeta med under så väl planerade undervisningstillfällen som spontana och genom upprepningar.

Vår vardag är fylld av matematik, exempelvis vid rutinsituationer som av/påklädning, dukning, städning osv. Genom att kontinuerligt benämna och visa på matematiska fenomen kopplade till barnens erfarenheter på förskolan kan vi på ett lekfullt sätt öka deras matematiska förståelse.

 

 

 

Vi kommer att arbeta så här:

 

Dokumentationsmetod

 


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback