Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Samhällskunskap: Demokrat

Svanberga skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 15 september 2022

Inför valet arbetar vi med samhällskunskap och demokrati.

Så här ska vi arbeta:

  • Vi läser texter från Puls Samhällskunskap
  • Vi jobbar med arbetsblad 
  • Vi tittar på lilla aktuellt, valkollen och annat material från svt play och UR om demokrati, politik och politiska partier.
  • Vi lär oss begrepp kopplat till området
  • Vi lär oss om demokrati och genom demokrati, då vi till exempel har klassråd och demokratiskt väljer elevrådsrepresentanter m.m.
  • Vi diskuterar och presenterar muntligt, samt skriver texter. 

Så visar eleverna sina kunskaper:

Genom att delta aktiv på lektionerna - både muntligt och skriftligt.
Genom att delta i diskussioner.
Genom att utföra de skriftliga uppgifterna.
Genom att använda det du lärt dig i praktiska sammanhang.

Följande arbetsområden berörs:

- Vad betyder demokrati?

- Klassråd och elevråd

- Vilka bestämmer vad?

- Politiska partier

- Valet


Läroplanskopplingar

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och

förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Exempel på skilda ekonomiska och sociala villkor för barn, i Sverige och i olika delar av världen.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.

Samhällets behov av lagstiftning samt några olika lagar och påföljder. Kriminalitet och möjliga konsekvenser för individ och samhälle.

Matriser i planeringen
Demokrati (Sh) åk4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback