Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Lag och rätt åk 6

Hågadalsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 augusti 2022

Här får du lära dig varför vi behöver lagar, vad ett rättssamhälle är och vad som händer när någon bryter mot lagarna. Hur domstolar och polisen arbetar.


Läroplanskopplingar

kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och

förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Samhällets behov av lagstiftning samt några olika lagar och påföljder. Kriminalitet och möjliga konsekvenser för individ och samhälle.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter