Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Svampar

Kristinedalskolan , Stenungsund · Senast uppdaterad: 27 augusti 2022

Svampar - finns där du minst anar det i alla möjliga storlekar och former.

Undervisningen

I det här arbetet om svampar kommer du att få läsa faktatext om olika sorters svamp, titta på film om svampar, lära dig viktiga ord och begrepp, genomföra en systematisk undersökning, lära dig att känna igen och namnge olika svamparter och lära dig om svampen som en viktig del i skogens ekosystem.

 

Viktiga ord och begrepp

hatt, fot, strumpa, ring, lameller, sporer, mycel, organism, nedbrytare, parasit, symbios, mykorrhiza, koldioxid, art, ekosystem 

 

Bedömning

Din delaktighet i diskussioner under lektionerna och laborationen samt hur du redovisar ditt arbete ligger till grund för bedömningen.


Läroplanskopplingar

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.

Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.

Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter