Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Val och demokrati

Rosendalsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 18 september 2022

Under de kommande två veckorna kommer vi att arbeta med val och demokrati.

Det här ska vi arbeta med

 

 • Hur man bestämmer tillsammans, delta aktivt under de demokratiska valen i klassrummet, samt respekterar allas åsikter
 • Begrepp såsom demokrati, diktatur, val, partie och rösträtt
 • Använda din egen rösträtt och fantasi kring uppgifterna
 • Se korta filmer om demokratiska valen

 

Hur gör vi?

Vi...

 • lyssnar på PowerPoint presenation och ser på korta filmer med efterföljande samtal

 • diskuterar vad vissa begrepp betyder

 • samtalar kring hur man bestämmer tillsammans för att alla ska komma till tals och respektera varandras åsikter

 • samtalar och diskutera olika påhittade partier både i stor grupp och i mindre grupper

 • quiz frågor

 

Vad ska du lära dig?

 • Du kommer att få lära dig att använda din röst och delta aktivt i beslut aom görs i helklass.

 • Du kommer att få lära dig att samarbeta och diskutera.

 • Du kommer att lära dig om hur demokratiska val går till. 

 • Du ska lära dig att delta aktivt i samband med att vi gör demokratiska val i klassen.

BEGREPP:
Demokrati, diktatur, val, partie, rösträtt

 

Vad bedöms?

Nedan finns kopplingar till läroplanen vad eleven bör klara. Detta bedöms genom elevens förmåga att ta till sig kunskaper och samtala om dem samt använda sig av ämneskorrekta begrepp.

 

Tidsram

Vecka 

Lektion 1 

Lektion 2 

34

PowerPoint presentation

Film om demokratiska val

Begrepp

Diskussioner kring valet och olika partiers loggor

Arbetsblad ”partiers loggor”

En kort reklamfilm om barnens rättigheter

Diskussioner kring filmen

Begrepp

Arbetsblad ”partiers loggor”

35

Arbeta i par (4 olika påhittade partier)

Röstning om partierna

Diskussioner kring elevernas val av påhittade partier.  

Quiz frågor

Arbetsblad ”rita något som du får bestämma över en hel dag”


Läroplanskopplingar

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

Grundläggande demokratiska principer. Vad åsikts- och yttrandefrihet samt majoritetsprincipen kan innebära i skolan och i samhället.

Eleven visar grundläggande kunskaper om geografiska och historiska förhållanden, samhällsförhållanden och religiösa traditioner. Eleven beskriver likheter och skillnader samt orsaker och konsekvenser i sammanhang som är relevanta för ämnena. Eleven samtalar om människors livsfrågor och levnadsvillkor samt om miljöfrågor och andra samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Eleven använder begrepp, metoder och verktyg från de samhällsorienterande ämnena.

Matriser i planeringen
Demokrati och val
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter