Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

2 - 3

Spela gitarr

Hestra Midgårdskolan, Borås Grundskola · Senast uppdaterad: 13 september 2022

Eleverna får grundläggande kunskaper kring gitarren, hur man spelar, vad de olika delarna heter och hur man tar olika ackord.

Lektion 1
Vi lär oss om vad en gitarr är, vad de olika strängarna heter, hur man håller en gitarr. 

Lektion 2
Vi repeterar föregående lektion och sedan lär vi oss A-ackord och provar spelar det tillsammans. 

Lektion 3
Vi repeterar föregående lektioner och fortsätter A-ackord, vi lägger till D-ackord och provar på att byta mellan ackorden. 

Lektion 4
Vi spelar de två ackorden vi lärt oss och tränar på att få ett flyt att byta mellan ackorden. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Spela D
Spela A