Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Projektstart Rörelse

Förskolan Böle, Umeå · Senast uppdaterad: 31 augusti 2022

Projektstart Rörelse Förförståelse begreppet Rörelse via ordburken och Google. Fysisk aktivitet hinderbana, samarbetsövning och avslutning Yoga

 Mål: 

 • Vad vill vi att barnen ska ha utvecklat?
  * På lång sikt, effekten av den ständigt pågående undervisningen
  * På kort sikt, resultatet av aktiviteterna som genomförs
 • Progression - Målindikatorerna på barns lärande/förändrade kunnande?

 

På lång sikt: Barnen ska få kunskap kring hur och varför det är viktigt att ta hand om sin kropp samt att stärka sin självkänsla och sitt självförtroende.

På kort sikt: Se deras förförståelse och motoriska utvecklingsnivå för att veta hur vi ska fortsätta planera kommande undervisning.

Progression: Nyfikenhet och glädje för projektets tema.

 

Undervisningsaktiviteter:

 • Vilken barngrupp riktar sig planeringen till?
 • Vad ska göras i planerade aktiviteter?
 • Vad ska göras i vardagen i rutinsituationer och i spontant uppkomna aktiviteter, det som fångas i stunden?

Ålder 3-5 år

Dialoger och inventering kring begreppet rörelse. Hinderbana utomhus samt samarbetsövning med fallskärm. Avslutning Yogapass.

Ta tillvara barnens lekar, frågor och nyfikenhet kring området rörelse.

 

 

 

 

 

Dokumentation (stöd för minnet)

 • Vad ska dokumenteras?
 • Hur ska personalen dokumentera?
  *Lärloggar genom film och foto, papper/penna, observationsprotokoll.

 

Filma inventeringen om begreppet rörelse. Observera och skriv ned vad som sägs i positiv och negativ mening kring hinderbanan.

 

 

 


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter