Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8 - 9

Lpp Jag En

Östratornskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 19 september 2022

Under 4-5 veckor läser vi Jag En

Mål

  • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

  • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

  • förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,


Innehåll:
Under fyra-fem  veckor läser vi, skriver , och diskuterar innehållet i boken Jag En

Genomförande:
Läsa boken (gemensamt och enskilt)
Skrivuppgifter: sammanfatta/reflektera
Läsförståelse - Formulera egna frågor till lästa delar
Läsa på , mellan och bortom raderna
Diskussionsuppgifter i grupp
Ordkunskap utifrån boken

Kunskapskriterier för betyget E
Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Eleven sammanfattar  olika texter med viss säkerhet.
Eleven för enkla resonemang om innehållet i olika texter.
Eleven skriver olika slags texter med viss språklig variation, i huvudsak fungerande struktur och innehåll samt viss anpassning till texttyp.
Eleven följer språkliga normer på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Bedömning/Redovisning
Inlämningsuppgifter kopplade till läsförståelse utifrån boken
sammanfatta, tolka och värdera, och reflektera över innehållet i de olika kapitlen (på, bortom  och mellan raderna)
Deltagande i gruppdiskussioner - framföra åsikter med enkla argument som för samtalet framåt


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1