Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

LPP politiska ideologier och det svenska politiska systemet.

Mälarhöjdens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar för­trogenhet med demokrati och mänskliga rättigheter. Den ska bidra till att ele­verna tillägnar sig kunskaper om värden och principer som utmärker ett demo­kratiskt samhälle samt om demokratiska processer och arbetssätt. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förståelse för vad det innebär att vara en ak­tiv och ansvarstagande medborgare.

LPP politiska ideologier och det svenska politiska systemet.

 

 Vad: Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar för­trogenhet med demokrati och mänskliga rättigheter. Den ska bidra till att ele­verna tillägnar sig kunskaper om värden och principer som utmärker ett demo­kratiskt samhälle samt om demokratiska processer och arbetssätt. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förståelse för vad det innebär att vara en ak­tiv och ansvarstagande medborgare.

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur indi­vi­den och samhället påverkar varandra. Därför ska eleverna ges förut­sätt­ningar att utveckla kunskaper om  politiska förhållanden och strukturer i samhället.

 

 Hur ska vi arbeta:
Vi kommer lyssna på föreläsningar, anteckna, läsa, diskutera och bearbeta fakta i grupper.

 

Hur ska du visa vad du lärt dig:

 

 Prov-Se provkalender för exakt datum

Läromedel: Capensis Samhällskunskap 7-0, Häfte

 

Är du sjuk: Om det inte finns någon uppgift för dagen upplagt i so-kanalen så djupläser du lektionens sidor enligt metoden som du har lärt dig på svenskan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

 

34

Genomgång av planering.

 

Böcker delas ut

 

 Valkompass?

 

 

 

 

Politiska ideologier s. 167-179

 

PP

 

 

Skapa din egen utopi.?

Fortsättning politiska ideologier, s. 167-179 samt arbetsblad "Politiska partier", finns i so-kanalen. 

 

35

Demokratins historia i Sverige

 

Gruppuppgift

 

Välj tre händelser som var viktiga för demokratin i Sverige.

 

 

 

 

 

Sveriges politiska system  s. 180-188

Kunskapaskoll

Sveriges politiska system s 180-188

36

Sveriges politiska system s 180-188

 

EU
s. 190-192

Statsskick- och styrelseskick s. 194-201

Inför skolvalet.

 

Kolla opinion

 

37

Valanalys

Statsskick- och styrelseskick

Statsskick- och styrelseskick s.

 

38

Sammanfattning av momentet

Tid att studera inför prov

Prov sh s. 180-201 Capensis Samhällskunskap

 

 

 

Har du frågor så kan du kontakta mig via teams eller via mail: jonas.gronfeldt@edu.stockholm.se


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter