Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7

Samhällskunskap åk 7: Så styrs Sverige

Gränbyskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Hur styrs Sverige? Hur går ett val till? Vilka är våra riksdagspartier? Detta och mycket mer kommer du att få lära dig under de närmaste veckorna. Vi fokuserar på valet de första veckorna och förbereder oss även för att delta i Skolval 2022.

Ämnesmål till dig som elev. Detta ska du lära dig:

 • Ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Olika styrelseskick (demokrati och diktatur).
 • Hur Sverige styrs.
 • Val och partier.
 • Hur ett val går till i Sverige.

 

Arbetsformer. I undervisningen kommer vi att:

 • Lära oss och befästa ämnesspecifika ord och begrepp genom olika typer av övningar och diskussioner.
 • Genomgångar, samt diskussioner och olika typer av uppgifter enligt EPA, samt deliberativa samtal.
 • Arbeta med boken och tillhörande uppgifter.
 • Binogi; filmer och quiz.
 • Undersöka och sätta oss in i vad de olika partierna tycker i olika frågor. 
 • Genomföra SVD-Ungs valkompass och analysera resultatet inför Skolval, den 5 september.

 

Bedömning. Så här kan du visa vad du lärt dig

 • Du visar dina kunskaper muntligt och/eller skriftligt under lektionstid.
 • Ett avslutande prov.

Läroplanskopplingar

Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet och arbetslöshetsförsäkringen.

Vad begreppen demokrati och diktatur, monarki och republik samt parlamentarism och presidentstyre innebär. Exempel på hur dessa olika stats- och styrelseskick kan fungera.

Politiska ideologier och skiljelinjer mellan politiska partier i Sverige.

Var olika beslut fattas och exempel på hur besluten påverkar individer, grupper och samhället i stort. Individers och gruppers möjligheter att påverka den demokratiska processen.

FN:s syfte, huvuduppgifter och verksamhet samt det nordiska samarbetets bakgrund och innehåll.

Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och internationellt arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Möjliga orsaker till och konsekvenser av olika typer av kriminalitet, till exempel korruption, våldsbrott, sexualbrott och hedersrelaterat våld och förtryck. Kriminalvårdens uppgifter.

Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

Matriser i planeringen
Betygskriterier för ämnet samhällskunskap i slutet av åk 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter