Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Temaplanering Vatten

Förskolan Berguven, Katrineholm · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Förskolans arbete ska inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper (Lpfö 18)

 Plan för tema för förskolan/arbetslaget Luft

Tema:

Vad? (mål från läroplanen):

Varför? (Syfte):

Hur?:

När?:

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter