Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

BE Jords ViSKA planering/uppföljning Katrineholm

Förskolan Berguven, Katrineholm · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål. Arbetslaget ska följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter. Arbetslaget ska analysera resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande (Lpfö 18).

 

Uppföljning:

Utgå från planeringen (mål och syfte) samt observationer/dokumentationer

 

HUR BLEV DET?

Vad har vi erbjudit barnen för undervisning i veckan?

Vad visade barnen intresse för i den undervisning vi erbjöd?

Vad ser vi mer att barnen är intresserade av och undersöker?

Hur har anpassningarna underlättat undervisningen?

 

Analys

Varför blev det som det blev? Har barnen fått möjlighet att lära och utvecklas? Hur vet vi det? 

Vilka förmågor har barnen fått möjlighet att utveckla? Analysera utifrån ledarskap, miljö, material m.m.

 

VAR ÄR VI? 

Vad ser vi för tecken på lärande?

Vilka förmågor har barnen fått möjlighet att utveckla?

 

 

Planering av veckans/periodens utbildning och undervisning

 

VART SKA VI?

Syfte och läroplanens mål

 

HUR GÖR VI?

Vad blev vi nyfikna på?

Hur går vi vidare?

Vad behöver barnen för att utvecklas vidare i relation till mål och syfte?

Vad behöver vi tillföra/förändra?

Behöver vi förändra rutiner och strukturer?

Vilka anpassningar behöver vi göra?

 

Veckoplanering:

Vad? Vem ansvarar? Vilka barn? När? Var? 

Måndag:

Tisdag:

Onsdag:

Torsdag:

Fredag:


Läroplanskopplingar

genomföra det systematiska kvalitetsarbetet under medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig personal samt säkerställa att barnens vårdnadshavare ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet

planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 

analysera resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande. 

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter