Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk, Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Demokrati och politik

Prästslättsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Demokrati och politik.

Konkretisering av mål / (du ska kunna)

Berätta vilka som är Sveriges fyra grundlagar och vad de står för.

Förklara hur Sverige styrs och hur beslut fattas.

Förklara hur du som individ kan påverka olika frågor i samhället.

Uttrycka din åsikt om frågor som rör dig och förklara varför du tycker så.

Förklara skillnaden mellan demokrati och diktatur.

Använda dig av passande begrepp när du pratar/skriver om politik. 

Jag kommer att bedöma

Se matris

Arbetssätt

Vi kommer att leta fakta i böcker, filmer och tidningar.

Muntliga diskussioner i grupper och helklass. 

Skrivuppgifter kopplade till ämnet.

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, regioner och stat använder skattemedel till.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.

Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska val och partier i Sverige. Skiljelinjer i några aktuella politiska frågor.

Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter