Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

3

Slöjd (Lgr22) - Vävram och vävning samt Ull och tovning

Söderskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Vi startar upp ett nytt ämne slöjd. Vi börjar med att lära oss vad ämnet innebär. Sedan skapar vi en vävram i trä som vi väver i, lär oss om ull och tovning samt syr julpynt i filt.

Grovplanering - Slöjd HT 2022

 

V. 35 Uppstart slöjd – Vävning 

1. Vi kommer att ha uppstart/genomgång av ämnet slöjd och vad vi ska arbeta med alla tillsammans i 3B klassrum.

2. Vi kommer att gå till Jordbodalen och plocka pinnar/grenar från träd vi kan använda till vår vävram.

3. Formgivning Genomgång - riva färgat papper i remsor

 

V. 39 Fortsättning vävning

1. Genomgång/uppstart i klassrum

2. Dela i grupper bearbeta materialet, träpinnarna och skapa en vävram.

3. Varpa din vävram

4. Genomgång vävning Börja väv i din vävram.

 

V. 43 Tovning – Göra klart vävning, reflektera/dokumentera

V. 47 Tovning – Göra klart vävning, reflektera/dokumentera

V. 49 Sy julpynt i filt


Läroplanskopplingar

förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,

förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och

förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.

Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen.

Bilder, föremål och andra inspirationskällor för det egna skapandet.

Några slöjdmaterials ursprung och miljöpåverkan, till exempel ståltråd, ull och furu.

Resurshushållning vid användning av material i slöjdarbetet.

Matriser i planeringen
Slöjd - Vävram och vävning samt Ull och tovning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback