Skolbanken Logo
Skolbanken

Skapande

Persfallets förskola, Hofors · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Vi vill väcka en nyfikenhet hos barnen för skapande material, färg & form och olika tekniker. På ett lekfullt sätt vill vi visa barnen hur materialen kan användas.

Syfte: Vi vill väcka en nyfikenhet hos barnen för skapande material, färg & form och olika tekniker. På ett lekfullt sätt vill vi visa barnen hur materialen kan användas.

Måluppfyllelse: Barnen ska känna sig trygga i användandet av skapande material. Att få prova på efter sin egen förmåga och inspireras av de andra barnen.

Metod/hur ska vi göra: Barnen kommer erbjudas att prova olika material och tekniker i mindre grupper.

Reflektioner: Reflektioner kommer att göras med barnen med hjälp av foton. Genom reflektion i arbetslaget ser vi vilka barn som behöver mer stöd i sitt skapande. Vi kommer att reflektera och analysera vårt arbete i unikum för att synliggöra det fortsatta arbetet med barnen.

 

Kopplingar till läroplanen

"Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld.

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.                                                                   

Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra.

På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande."  (Lpfö 18, sid 9)

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter