Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

2

ÅK2 Engelska HT22

Bergviksskolan åk F-3, Söderhamn · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Planen för engelskundervisningen under höstterminen.

Under höstterminen kommer vi lära oss om det engelska språket på olika sätt. Vi kommer träna att prata engelska, skriva på engelska och följa direktiv. Vi kommer träna på att kommunicera på engelska genom att skriva brev till en engelsk person i helklass som barnen sedan får läsa och tolka själva eller i grupp. Dessutom kommer vi sjunga på engelska för att träna uttal och skapa självförtroende.

 

Under höstterminen kommer vi arbeta med:
- Hälsningsfraser och presentationer
- Djur och natur
- Kroppsdelar
- Samtalsord
- Utfyllnadsord
- Sångtexter

 

Vi kommer göra detta genom bland annat: 
- Lekar
- Samtal
- Uppgifter
- Filmer
- Texter
- Låtar


Läroplanskopplingar

förståelse av engelska i tal och skrift,

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med illustrationer.

Enkla dialoger och samtal.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.

Enkla samtal.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter