Skolbanken Logo
Skolbanken

Teckenkommunikation 1-3 C

Östra Stenhagen grundsärskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

För att utöka elevernas ordförråd och stärka kommunikationen arbetar vi med ord och begrepp på olika sätt. Vi använder tecken och bilder som stöd.

Syfte: Att ge eleverna ytterligare ett kommunikationsverktyg.

 

Vi kommer att:

  • Arbeta med Veckans tecken. Det introduceras först med en film/musik sen med bild och ordbild
  • Vi tränar på att koppla föremål-bild, bild-ordbild
  • Vi leker enkla lekar både inomhus och utomhus där nya ord ingår
  • Vi använder språkutvecklande appar på projektorn.
  • De elever som har använder fotokalendern.
  • Eleverna får i alla moment stöd av bilder, tecken och tal.

Läroplanskopplingar

Teckning, måleri, modellering och återanvändning av bilder.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digitala verktyg.

Imitation och improvisation med röst, rörelse och instrument.

Kommunikation i olika sammanhang. Kroppsspråk, tecken, tal och andra former för kommunikation. Att uttrycka känslor och avsikter samt att tolka andras uttryck.

Grundläggande strukturer för kommunikation. Turtagning samt att initiera och avsluta samspel eller samtal.

Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.

Informationssökning i några källor och vardagssituationer, till exempel scheman och symboler.

Matriser i planeringen
Teckenkommunikatio - estetisk verksamhet
Teckenkommunikatio - kommunikation
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter