Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

NO Åk 3 Tyngdkraft och friktion

Sjöviksskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Vi lär oss om tyngdkraft och friktion samt gör enkla experiment.

Så här kommer vi att arbeta 

  • Digitala medier - film och ljud
  • Läsa fakta i NO-boken
  • Utföra enkla experiment
  • Diskussioner och samtal
  • Öva på ord och begrepp som hör till temat (gravitation, tyngdkraft, friktion, jordens dragningskraft, motstånd, jämvikt)

 

Grovplanering


Vecka 35: Tyngdkraft: Boken om NO s.98-99. Se film om tyngdkraft. Diskussion utifrån filmen. Samla viktiga begrepp.

Vecka 36: Friktion: "Boken om NO" s. 100-101. Se film om friktion. Diskussion utifrån filmen. Samla viktiga begrepp. Gör ett experiment om friktion. Vilket material glider bäst på rutschkana/bräda och varför är det så? 


Vecka 37: Läs om friktion och tyngdkraft  i "Boken om fysik och kemi" s. 48-51. Gör enkla experiment (se sidan 74-75 i lärarhandledning)

Vecka 38: Skriv faktatext om tyngdkraft och friktion utifrån viktiga begrepp.

 

IKT och medier

Sli film:

No-tv tyngdkraft

No-tv friktion

Sli Ljud: 
Snabbkoll: Dragningskraft

Vem vet vad? Friktion

Vem vet vad? Gravitation

 

 

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället,

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik.

Tyngdkraft, tyngdpunkt, jämvikt, balans och friktion som kan upplevas och observeras vid lek och rörelse.

Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Eleven visar grundläggande kunskaper om natur, kropp och hälsa, kraft och rörelse samt material och ämnen. Utifrån egna upplevelser och utforskande av närmiljön beskriver eleven enkla naturvetenskapliga samband i naturen och människokroppen. Utifrån tydliga instruktioner utför eleven enkla fältstudier, observationer och experiment.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback