Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Berättande text - Vems ögon

Bie skola, Katrineholm · Senast uppdaterad: 1 september 2022

Planera, skriva och bearbeta en berättande text utifrån en given bild.

Du ska planera en berättelse utifrån en figur som du själv skapat . Du får en mall med några stödfrågor till utformandet av din berättelse . Samt en bild på några ögonpar som ligger till grunden för din figur.
Den här gången får du en begränsad tid att planera, skriva och färdigställa din berättelse. 

Tänk på att:
• Det ska gå att förstå hur bilden och texten hör ihop.
• Du ska skriva en berättelse med tydlig handling. Berättelsen ska ha en genomtänkt inledning och avslutning.
• Du ska använda dig av skiljetecken på rätt sätt.
• Läs igenom din text innan du lämnar in den.

Sätt valfri rubrik på texten.

Lycka till!


Läroplanskopplingar

Eleven skriver olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.

Matriser i planeringen
Skriva berättelser
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter