Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Kemi åk 8, HT22: Organisk kemi

Kvarnbyskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 1 september 2022

Under höstterminen ska vi arbeta med kapitlet i boken som handlar om kol och kolföreningar.

Ämnesområden

Undervisningen kommer bland annat att handla om: 

  • Grundämnen och kemiska föreningar
  • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer
  • Kolets kretslopp
  • Kolvätens uppbyggnad och vad kolväten används till
  • Alkoholer, estrar och organiska syror
  • Kemiska reaktioner 

Syftet med undervisningen är bland annat att ni ska ha möjlighet att utveckla er förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi. Undervisningen syftar också till att ni ska utveckla förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att förklara kemiska samband i samhället och naturen.  

 

Arbetssätt

  • Genomgångar 
  • Helklassdiskussioner
  • Övningar
  • Laborationer

Läroplanskopplingar

kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen,

förmåga att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi.

Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet visualiserat med hjälp av partikelmodeller. Grundämnen, molekyl- och jonföreningar samt hur ämnen omvandlas genom kemiska reaktioner. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Kolatomens egenskaper och kretslopp i naturen, i samhället och i människokroppen.

Några produkters livscykler och påverkan på miljön.

Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.

Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp och förklaringsmodeller. De kemiska förklaringsmodellernas historiska framväxt, användbarhet och föränderlighet.

Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör kemi. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter