Skolbanken Logo
Skolbanken

Fiolen Sommaruppdrag HT 22

Trollebo Förskola , Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Vi arbetar med sommaruppdrag för att välkomna alla barn tillbaka efter ett långt sommarlov. Vi vill att alla ska få känna sig hörda och sedda, få utrymme att komma till tals, skapa en gemenskap och jobba med allas lika värde.

Mål: Målet är att alla barn ska känna sig välkomna när de kommer tillbaka från sommarlovet, de får bli hörda och sedda under ett tillfälle där kompisar och pedagoger aktivt lyssnar och eventuellt ställer frågor. Vi vill även att barnen som lyssnar får möjlighet att träna på sin lyssnande förmåga och sin nyfikenhet.  

Syfte: Syftet med detta uppdrag är att alla barn ska få känna sig sedda och hörda när de kommer tillbaka till förskolan. Vi kommer fokusera och ta tillvara på allas berättelser och bilder samt samtala kring dem. Vi kommer vara medforskande och intresserade pedagoger som hela tiden försöker inkludera alla i samtalen och aktiviteterna kring denna uppgift.

Hur: Barnen får under samling berätta om sin rörelseaktivitet dom har gjort på bilden. De får utveckla med att berätta tex lite om hur den kändes i kroppen och hur det kändes i sinnet av att utföra den. Vi provar att göra den i helgrupp så att alla barnen har möjlighet att fråga om varandras uppdrag. Vi lägger aktiviteten tidig förmiddag då barnen fortfarande är lite pigga. Denna aktivitet blir startskottet för vårat projekt detta läsår


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter