Skolbanken Logo
Skolbanken

Vänskapstema Forssjö fritidshem HT-2022

Forssjö fritidshem, Katrineholm · Senast uppdaterad: 6 september 2022

I det här arbetet kommer vi att lära oss mer om hur man är en bra kompis . Vi kommer att prata om hur vi ska vara mot varandra, hur vi kan se på varandra hur vi mår och hur vi kan lära oss lösa konflikter.

Vänskapstema HT-2022 

Kids Drawing Friends Greetig Card Stock Illustration - Download Image Now -  Abstract, Art, Beautiful People - iStock

Nuläge:

Vi inleder terminen med tema vänskap för att vi har en två ny grupper på fritids. En grupp som består av elever som kommer från förskolan som nu slås ihop med åk 1. Den andra gruppen där åk 2 nu börjar på "storfritids" och det bildas en ny grupp. Vi vill att eleverna ska känna sig trygga och att skapa ett lugn i grupperna då vi efter observationer sett att det varit lite rörigt.

 

Vad gör vi:

* Vi samtalar i smågrupper utifrån olika samtalsämnen, ex hur är man en bra kompis. Vi knyter an pyssel kring vänskap, ex vänskaps armband.

* Vi tränar på att respektera och lyssna på varandra olika situationer som ex i kön till matsalen, i ringen på samlingar. 

* Vi övar på att sammarbeta genom olika värderingsövningar och lekar.

* Vi ser på två olika serier. "Djuren på Djuris" som riktar in sig för åk f-1 och "Berätta för mig" för åk 2-5 på UR som är kopplade till de läroplansmål vi jobbar utifrån. Vi samtalar, diskuterar och gör olika övningar utifrån avsnittet vi tittat på.

 

Vårt mål:

Vi vill stärka den sociala och empatiska förmågan för att öka förståelsen för hur man ska vara mot varandra hur man är en bra kompis.

Förmågor:

Social förmåga 

Social förmåga, utveckla goda relationer, kunna samspela, kunna kommunicera i olika former och utveckla konfliktlösningsförmågan.

Empatisk förmåga

Utveckla inlevelseförmåga, känna medkänsla, utveckla solidaritet och förstå och respektera olikheter.

 

 


Läroplanskopplingar

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter