Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HAOHAL02

HÄLSO- och SJUKVÅRD 2

Vuxenutbildningen Vårdvux, Borås Vuxenutbildning · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Välkomna till kursen Hälso- och sjukvård 2

Hälso- och sjukvården ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård. Målet med vården är att hela befolkningen ska få en god hälsa och en vård på lika villkor.

Ämnet hälso- och sjukvård har sin grund i praktiskt hälso- och sjukvårdsarbete men också i de vetenskapliga ämnesområdena vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Ämnet behandlar hälso- och sjukvård på vårdinrättning och i hemmet.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Hälso- och sjukvård 2. Uppgift 2
Hälso- och sjukvård 2. Uppgift 3
Patientfall Lisa
Hälso- och sjukvård 2. Uppgift 1
Hälso- och sjukvård 2. Uppgift 4