Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

8 - 9

Språk - konst

Åbyskolan, Ljungby · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Nu ska ni välja ut en konstnär från det land du läser ditt B-språk. Läser du Sv/eng så ska du välja en konstnär antingen från Sverige eller från England, tidsepok / period spelar ingen roll. Du ska dels skriva ett konstnärsporträtt om konstnären där jag vill att du berättar om dennes liv; uppväxt, eventuella konstskolor, inriktning, verk som denne gjort samt även gör en analys på ett konstverk av konstnären som du valt. *vidare ska du göra en parafras på det konstverket. Du har 5 veckor / lektioner på dig

Nu ska ni välja ut en konstnär från det land du läser ditt B-språk. Läser du Sv/eng så ska du välja en konstnär antingen från Sverige eller från England, tidsepok / period spelar ingen roll. 

Du ska dels skriva ett konstnärsporträtt om konstnären där jag vill att du berättar om dennes liv; uppväxt, eventuella konstskolor, inriktning, verk som denne gjort samt även gör en bildanalys på ett konstverk av konstnären som du valt.

*vidare ska du göra en parafras på det konstverket. 

Du har 6 veckor / lektioner på dig 

Parafras:

En parafras är ett redan befintligt konstverk som ändras av en annan konstnär men man ser fortfarande originalverket. Man kan lägga till detaljer eller ta bort vissa delar av konstverket.

Mall för bildanalys

• Motivet - det bilden föreställer

• Ett objekt - ett föremål i bilden

• Centralt i- ”mitten”/det viktiga

• I förgrunden - upplevs ligga nära

• I bakgrund - upplevs ligga långt bort

• Horisontellt - går från sida till sida

• Vertikalt - går uppifrån och ned

• Diagonalt - går snett över bilen

• Färger (olika nyanser och kulörer

• Svart/vit (olika gråskala)

• Olika tekniker, t.ex tecknad, målad,fotograferad

• Helhet - hela bilden

• Detaljer - delar av bilden,

• Detaljerad - många små delar i bilden

• Djup/perspektiv i bilden - upplevs som

verklig

• Platt - utan perspektiv i bilden

• Skärpa - alla detaljer syns

• Oskärpa - bilden upplevs som suddig

• Halvbild - vi ser halva personen/motivet

• Helbild - vi ser hela personen/motivet

• Närbild - motivet syns på nära hållKonnotativ beskrivning av bilden:

Beskriver det som inte är synligt på bilden. Tankar och föreställningar, vilken stämning utstrålar bilden, är det en lugn eller rörelse fylld bild, vad tänker personerna på, färgens och ljusets betydelse, påverkas du negativt eller positivt av bilden? Utveckla din svar…Här kommer en lista på ord du kan använda när du beskriver subjektivt, en konnotativ beskrivning;Subjektivt - hur man själv upplever bilden utifrån egna erfarenheter och upplevelser.

• Associera - det du kommer att tänka på när du ser bilden

• Symbol = något som också har en annan betydelse än det föreställande; t.ex hjärta = kärlek

• Positivt - upplevs som något bra.

• Negativt - upplevs som något dåligt.

• Humoristisk - kul

• Allvarlig - seriöst

• Levande

• Fantasifull

• Sorglig

• Dyster

• Realistisk - upplevs som verklig/

kan hända

• Orealistisk - upplevs som overklig/

kan inte hända

• Samhället - där vi lever och bor

• Global - hela världen

• Komplicerad - svår

• Modern - nutida, aktuellt

• Omodern - hör till det förgångna

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,

förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet, och

förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Två- och tredimensionellt bildarbete.

Presentationer av eget bildskapande från idé och process till slutgiltigt resultat.

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg och material för två- och tredimensionellt bildarbete. Hur dessa verktyg och material kan användas för bestämda syften.

Samtida konst- och dokumentärbilder samt konst och arkitektur från olika tider och kulturer. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Hur bilder kan kopplas till egna erfarenheter och företeelser i elevernas visuella kulturer. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Eleven framställer olika typer av bilder med delvis genomarbetade uttrycksformer anpassade till syfte och sammanhang så att budskapet framgår.

I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.

Eleven utvecklar i viss utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och andra uppslag. Utifrån syftet med bildarbetet väljer eleven ett i huvudsak fungerande tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ.

Eleven för enkla resonemang om innehåll, uttryck och funktioner i egna och andras bilder.

Eleven framställer olika typer av bilder med genomarbetade uttrycksformer anpassade till syfte och sammanhang så att budskapet framgår.

I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett fungerande sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.

Eleven utvecklar i relativt stor utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och andra uppslag. Utifrån syftet med bildarbetet väljer eleven ett fungerande tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Eleven för utvecklade resonemang om innehåll, uttryck och funktioner i egna och andras bilder.

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer anpassade till syfte och sammanhang så att budskapet framgår.

I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt och prövar och omprövar systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.

Eleven utvecklar i stor utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och andra uppslag. Utifrån syftet med bildarbetet väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven för välutvecklade resonemang om innehåll, uttryck och funktioner i egna och andras bilder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback