Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F

Slottan F-klass Allsidig rörelse 2022/2023

Slottsjordsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Detta arbetsområde innehåller varierade aktiviteter kopplade till en allsidig rörelse utomhus och inomhus. Vi kommer inte bara öva praktiskt utan även ta del av den teoretiska biten bakom en hälsosam livsstil med fysisk aktivitet, kost, laganda m.m.

Mål

 • Eleven ska utveckla sin kännedom om handlingar och aktiviteter som påverkar deras hälsa.
 • Eleven ska utveckla sin förmåga att kunna röra sig inomhus och utomhus.

Syfte

 • För att eleven ska få förutsättningar att utveckla sina förmågor om allsidig rörelse ska de känna till hur faktorer som vila, kost, koncentration påverkar deras hälsa.
 • Eleven behöver även få möjlighet att röra sig i olika miljöer.

Nuläge

 • Eleverna i klassen behöver generellt utveckla sin förmåga att samarbeta, samt öka sin tilltro till sig själv och sin kropp.

Förmågor

 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
 • Röra sig inomhus och utomhus i olika årstider och väder.
 • Förstå vikten av säkerhet och hänsynstagande till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
 • Förstå hur kost, sömn och aktivitet påverkar vårat välmående.

Undervisning

 • Vi kommer att ha en varierad praktisk undervisning i lilla gympasalen och utomhus.
 • Vi kommer att se filmer från "Hopp hopp tv"- serien som tar upp olika teman som stryka, kondition, sömn, kost osv. 
 • För att både utmana och stötta eleverna kommer vi att:
  • Anpassa aktiviteterna och materialet utifrån eleverna.
  • Låta eleverna hålla i en aktivitet tillsammans med en kompis.

Förväntade effekter

 • Att eleverna får verktyg till att vara aktiva i sin vardag och medvetna om vikten av sin hälsa.

Koppling till vetenskapliga teorier

 • Undervisningen kommer bygga på Vygotskijs Sociokulturella teori att vi lär tillsammans. Samtliga övningar kommer vara på gruppnivå.

Dokumentation

 • Vi kommer att dokumentera aktiviteterna. t.ex. genom film, elevers egna dokumentation.

Reflektion

 • Samt ha en dialog om vad eleverna kan innan och efter vi arbetar med en aktivitet eller ett begrepp.

 


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.

Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter