Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Pedagogisk planering - Grottan

Snömannens förskola, Luleå Kommun BUF · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Team Hertsöns förskolor - Dungen, Kullen, Snömannen och Ängen samverkar i gemensamt projekt "Hållbar framtid". Vi avser att arbeta med projektet under flera läsår och startar med fokusområde "Hållbar social utveckling".

Bakgrund:

Vi arbetar med projektet utifrån att alla har rätt till goda levnadsvillkor och utbildning oavsett bakgrund, etnicitet, kön, ekonomi,  osv

(FNs globala mål).

Syfte:

Vi vill att barnen skall känna gemenskap och trygghet i barngruppen samt med oss vuxna. De ska ha möjlighet att utveckla  självförtroende.

Barnen ska kunna känna glädje och gemenskap i gruppen.

 

Mål:

Vi når god måluppfyllelse när barnen känner gemenskap och trygghet i barngruppen och med oss vuxna.

 

Barnens inflytande och delaktighet:

Vi kommer att vara lyhörda för barnens intressen och förmågor. Vi pedagoger ska arbeta för att barnen ska känna sig sedda  , jämlika oavsett bakgrund, etnicitet eller kön.

Vi delar upp barnen i mindre grupper när vi arbetar med planerad undervisning.

Barnens lärande:

Vi reflekterar tillsammans med barnen över aktiviteter som vi gjort här i förskolan. Genom dokumentationer och lärloggar på unikum synliggör vi aktiviteterna för vårdnadshavarna.

Aktiviteter:

Vi kommer att dela in barnen i grupper där vi gör olika aktiviteter ex promenader i närmiljö, gruppstärkande aktiviteter, sångsamling 

Pedagogisk dokumentation: Vi reflekterar tillsammans med barnen över aktiviteter . Dokumenterar via lärloggar på unikum för att synliggöra för vårdnadshavarna. Genomförande/Uppföljning: Vi följer upp i arbetslaget på vår gemensamma planeringstid.

Vi kommer att arbeta tematiserat kring sagor. 

Reflektionsfrågor:

Nedanstående reflektions- och analysfrågor använder vi som pedagoger i arbetet med att följa upp arbetet.

 • Vad hände? Vad undersökte barnen? Vad sa och gjorde barnen?
 • Vad upplevde barnen som det viktigaste?
 • Vad tycker barnen att vi har missat att ta med i dokumentationen?
 • Vad vill barnen prova nästa gång?
 • Vad har vi fått syn på?
 • Hur går vi vidare?

Analysfrågor:

Analysfrågorna kopieras och klistras in i utrymmet under den pedagogiska planeringen, då det är enbart pedagogerna som ska kunna se dessa.

 • Vad behöver vi utveckla i arbetslaget?
 • Vad kan vi bli bättre på? 
 • Vad har vi missat?
 • Möter våra pedagogiska miljöer det vi vill uppnå?
 • Måluppfyllelse? Når vi vårt/våra mål? 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter