Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Favorit Matematik 3A

Svensgårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Under höstterminen 2022 kommer vi att arbeta med läromedlet Favorit Matematik 3A.

Innehåll

Vi jobbar vidare med problemlösningens många delar. Vi arbetar och befäster matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer. Du kommer även att ges många tillfällen att resonera matematik i grupp och tillsammans med dina kamrater.

 

Vi kommer att arbeta med

 • Problemlösning och räknehändelser. Skriftlig och muntlig redovisning av olika strategier.

 • Talområdet 0-1000, ental, tiotal och hundratal, <, >, =

 • Addition och subtraktion 0-1000 med uppställning och växling. Även mellanled med varje talsort för sig  t.ex. 457 - 321 = 100 + 30 + 6

 • Multiplikation upp till 10 ∙ 10

 • Division: dela lika, dela med 3, 4, 5 och 10

 • Förstoring och förminskning

 • Symmetri

 • Kommutativa lagen t.ex. 3 ∙ 6 = 6 ∙ 3

 • Prioriteringsregeln t.ex. 5 + 4 ∙ 2 = 13

 • Klockan, både analog och digital

 

Du ska utveckla din förmåga att

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

 

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

 

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

 

Föra och följa matematiska resonemang.

 

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Du ska lära dig genom att

 • Arbeta laborativt.

 • Diskutera och resonera matematik.

 • Färdighetsträna i boken.

 • Befästa och resonera runt begrepp.

 • Möta och lösa problemuppgifter enskilt, i par och i grupp.

 •  

Bedömning

Du kommer få visa hur väl du förstått ett område genom att föra mattesamtal med andra och skriftliga diagnoser.


Läroplanskopplingar

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen delas upp och används för att ange antal och ordning.

Positionssystemet och hur det används för att beskriva naturliga tal.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning, överslagsräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback