Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering v. 36-39

Söralids förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för varje enskilds barns behov och förutsättningar att i lugn och ro ”separera” från vårdnadshavare och knyta an till oss pedagogerna och förskolans undervisning. Vi pedagoger är närvarande i barnens lek och är lyhörda för deras behov och hjälper barnen med samspel.

 

Varför

Läroplansmål

Förskolan ska ge alla barn förutsättningar att utveckla:

 

Sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

 

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

 

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

 

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Vad

(undervisning i språk, kommunikation, musik, matematik)

Vi prioriterar även denna period att barnen blir trygga med oss pedagoger, förskolans miljö, rutiner, undervisning och varandra. Vi erbjuder barnen olika aktiviteter och barnen får själva välja efter intresse. Målning, Rörelse, Sagostund/ högläsning, Sångsamling, Upptäcktsfärd på gården och samla stenar och annat spännande. Enklare gruppstärkande lekar.

Var

(rum, plats, situation)

På förskolan, inne och ute

Hur

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för genomförande)

 

Vi delar barngruppen i den mån vi kan, barnens intresse och trygghet för styra deras val av aktivitet.

När

Tid för genomförande

FM: Målning, Sångsamling, Sagostund, Rörelse. Lekar Upptäcktsfärd

EM sagoläsning vartefter barnen vaknar. Rörelse varje dag ca 13.30 före mellanmålet

Vem eller vilka

genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

 Ordinarie pedagoger ansvarar för att undervisning/ aktiviteterna genomföras. Tilda ha egen grupp Läsa Saga dock inte övriga vikarier ännu. Hozan Målar, Ninni Sångsamling och Rörelse, Lina Upptäcktsfärd


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter