Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4

Argumenterande texter

Nya Rydsskolan F-6, Linköping · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Under några veckor kommer du att få arbeta med argumenterande texter. Du kommer att få läsa, skriva och bekanta dig med genren.

Vad ska du få lära dig?

Du ska få träna din förmåga att kommunicera i skrift och att anpassa ditt språk efter vem som ska läsa din text. 

Vi kommer att arbeta med:

* Att läsa olika typer av argumenterande texter

* Att skriva argumenterande texter

* Att använda och anpassa ditt språk utifrån vem som ska läsa din text

Vad ska vi göra? 

Vi kommer att öva på:

* Använda strategier för att läsa och skriva argumenterande texter

* Att bearbeta dina texter

* Språkliga strukturer. Till exempel meningsbyggnad

* Att skriva för hand och med hjälp av Ipad

Hur länge ska vi göra detta?

Vecka 37-43

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Du kommer få visa att du kan:

* Bearbeta din text

* Anpassa språket efter vem som ska läsa din text

*Använda korrekt meningsbyggnad

* Skriva en argumenterande text

Varför ska vi göra detta?

För att du ska utveckla din förmåga att kommunicera i skrift.

Hur kan du påverka ditt arbete?

* Du kommer att få välja att skriva på iPad eller med penna när vi skriver 

Vilka ord och begrepp ska du förstå och kunna använda när vi är klara med detta?

Här skriver du begrepp som ni kommer att arbeta med ur kursplanen, t.ex:

* Argument

* Mottagare

* Styckesindelning

* Bearbetning

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter