Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

2 - 3

Idrott v.35-44 åk2

Racklöfska skolan, Åre · Senast uppdaterad: 6 september 2022

I veckorna fram till höstlovet kommer vi leka olika lekar och på ett lekfullt sätt lära oss vad som är viktigt att tänka på när vi är ute i naturen samt öva på att läsa av enklare kartor. Vi kommer även arbeta inne i gympasalen med takt & rytm samt simträna sista veckan innan höstlovet.

Arbetssätt

Du kommer att få öva på din samarbetsförmåga genom olika lag- och gruppaktiviteter, där samarbete krävs för att lyckas med uppgiften.

Genom merparten av lekarna kommer du få möjlighet att utveckla dina grovmotoriska egenskaper, så som att springa och hoppa samt träna på att hitta takt och rytm i olika lekar och rörelser.

Tillsammans kommer vi gå igenom delar av Allemansrättens grunder och vi kommer göra oss medvetna om risker som finns då vi är ute i naturen och hur vi kan förebygga dessa.

Vi kommer arbeta både inom- och utomhus med orientering i närmiljön där du kommer få öva ytterligare på att läsa av kartor.

Vi kommer att öva på simtag och att flyta både på rygg och mage. Vi kommer även synliggöra nödsituationer som kan uppstå när vi är vid vatten och hur vi ska agera.

Förväntat resultat

Du kommer att utveckla din samarbetsförmåga samt utveckla din grovmotorik.

Du kommer känna dig bekväm i att vara ute i skogsmiljö i närområdet och vet vad som är viktigt att tänka på för att undvika onödiga risker.

Du kommer med viss säkerhet kunna orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av en orienteringskarta.

Du kommer utveckla din simteknik och flytförmåga. Du kommer även vara medveten om vilka risker som kan uppstå när vi vistas vid vatten och hur vi undviker dessa.

Bedömning

Bedömning kommer att ske via observationer under lektionerna, därav blir ditt deltagande och engagemang viktigt.

Idrottsschema åk2

Datum & Plats

Aktivitet

Centralt innehåll (lgr22)

v.35 Ons Gympasalen

Lekar

Motoriska grundformer med och utan olika redskap. Deras sammansatta former. Lekar och andra enkla rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.

v.36 Ons Gympasalen

Rörelse till musik

Takt och rytm i enkla danser och rörelser till musik.

v.37 Ons Gympasalen

Rörelse till musik

Takt och rytm i enkla danser och rörelser till musik.

v.38 Ons Gympasalen

Inomhusorientering

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

v.39 Ons Ute - Röjsmon

Orientering

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver läge, avstånd och riktning.

v.40 Ons Ute - Röjsmon

Orientering

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver läge, avstånd och riktning.

v.41 Ons Ute - Röjsmon (varma kläder)

Allemansrätten

Allemansrättens grunder. 

v.42 Ons Ute- Röjsmon (varma kläder)

Allemansrätten

Allemansrättens grunder. 

v.43 Ons Simhallen

Bad

Rörelser i vatten och vattenvana. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

förmåga att agera säkert och förebygga risker i samband med rörelse, friluftsliv och utevistelser samt att simma och hantera nödsituationer på land och i vatten.

Motoriska grundformer med och utan olika redskap. Deras sammansatta former.

Lekar och andra enkla rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.

Takt och rytm i enkla danser och rörelser till musik.

Rörelser i vatten och vattenvana. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver läge, avstånd och riktning.

Utforskande av möjligheter till och genomförande av vistelse, lekar och rörelser i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter