Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Matematik Sannolikhet och statistik åk 8

Nolhagaskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Vad är möjligt och vad är inte möjligt? Kommer tåget fram i tid? Blir det regn imorgon? Vi bedömer ständigt risker eller chanser för att olika händelser ska inträffa. På finansmarknaden sker bedömningar om värdet av en aktie kommer att gå upp eller ner. Försäkringsbolagen bedömer olycks- och skaderisker utifrån statistik för att kunna sätta rätt pris på försäkringar.

I det här området får du lära dig om hur sannolikhetsläran kan användas för att matematiskt beskriva och bedöma riskar och chanser.

Detta kommer du att få göra genom att undersöka hur sannolikhet fungerar med hjälp av teoretiska och praktiska undersökningar. 

Detta område behandlas under lektionstid i arbete i mindre grupper. 

Området avslutas med en skriftligt prov där du får visa dina begreppsliga och metodiska kunskaper i området. 

Viktiga begrepp inom detta område:

Händelse

Risk

Chans

Utfall 

Likformig sannolikhet 

Gynnsamma- och möjliga utfall

Utfallsdiagram

Träddiagram

Komplementhändelse

Beroende och oberoende händelse

Återläggning

Kombinatorik

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Sannolikhetslära Begreppstest och Kapiteltest
Filmer att se i läxa Matematik Sannolikhet och statistik
Filmer att se i läxa Matematik Sannolikhet och statistik
Filmer att se i läxa kapitel 5
åk 8 prov Kapitel 5 Sannolikhet och statistik

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback