Skolbanken Logo
Skolbanken

Uppstart Hjältegruppen

Ottfjällets förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Hjältegruppen är en grupp för de som går sista året på förskolan. Vi jobbar med tema lek. Första träffen kommer att vara tisdag 27/9 Kl.9.00-10.00 Hälsningar Lisa och Ann-Cathrin

Bakgrund 

(Varför)

 

Vi vill att barnen ska känna en samhörighet inför att börja förskoleklass.

Leken är en viktig del i barns lärande.

Östersunds kommun har leken som utvecklingsområde 

 

Mål

(Vad vill vi?)

Att barnen ska:

- ha roligt tillsammans

- vara trygga med varandra

- lära sig turtagning, följa regler i lek, samarbeta

- lära sig nya och traditonella lekar

- prova på vinteraktiviteter såsom skridskor och skidor

 

 

 

 

 

Metod

(Hur gör vi?)

Vi samlas varje tisdag kl 9. Mestadels leker vi utomhus.

Vi startar alltid med en namnsång och avslutar med en hej då sång.

Vi leker lekar, dramatiserar på olika sätt.

Vi uppmärksammar traditioner såsom jul och påsk

På vårterminen åker vi skridskor,  skidor och madrass.

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter