Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8

Planering franska åk 8

Fruängens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Planering franska åk 8

Planering franska åk 8 ht 2022

Chez nous 3

Ovningsmastaren.se

Lärare: Laila Benarba

 

v. 34- 35:

 

Tu te rappelles?

 

v. 36- 38:

 

1a Le voyage a Londres

Moyens de transport

Grammatik: ställa frågor

Prendre i presens

Aller i presens

 

REPETITION AV GRAMMATIK

 

v. 38- 40:

 

1b Le rendez- vous

Grammatik: negationer, imperativ

Savoir i presens

 

Prov 7 oktober

 

v. 41- 43

 

1c Le retour malheureux

Grammatik: possessiva pronomen

 

v.43- 46:

 

2a Je t’aime s 32-33

Grammatik: demonstrativa pronomen s 33

Pouvoir s 33

 

v 46-48:

 

2b Tout est bien qui finit bien s 36- 39

Grammatik: adjektivets böjning

Finir s 38, Vouloir s 38

Prov 9 december

 

v. 49- 2

 

2c Mon premier amour s. 40- 41

Grammatik: ordningstal, direkt objekt s. 42

Attendre- regelbundet – re verb s. 42

La plage s. 43

 

 

Bonne chance!/ Laila

 

 


Läroplanskopplingar

Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper. Målspråkets utbredning i världen.

Sånger och dikter

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Berättelser och annan fiktion, även i talad eller dramatiserad form.

Dialoger, samtal och intervjuer.

Muntliga och skriftliga meddelanden samt information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Eleven kommenterar översiktligt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. 

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. 

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

I interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter