Skolbanken Logo
Skolbanken

bråk

Dormsjöskolan, Dormsjöskolan · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Här ska du få lära dig hur man delar upp saker i mindre bitar! Vi ska dela tårtor och popcorn och vi behöver kunna dela när vi ska baka.

Vi kommer att arbeta praktiskt med laborativt material.

Vi kommer att ha genomgångar gemensamt och enskilt.

Vi kommer att baka genom att följa recept.

Vi kommer att jobba i boken samt på lösblad.

Dina kunskaper kommer att bedömas under arbetes gång, därför behöver du delta i undervisningen.


Läroplanskopplingar

förmåga att använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Rationella tal och deras egenskaper. Hur talen uttrycks med ord, konkret material, symboler och bilder samt hur de visas på tallinje.

Hur enkla rationella tal används i vardagliga situationer.

Eleven medverkar i att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Eleven medverkar i att lösa problem med hjälp av matematik. Dessutom bidrar eleven i kommunikation om rimligheten i olika lösningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter