Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Ekologi -åk 9 ht222

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Ekologi är vetenskapen om hur allt levande hänger samman. Ekologi handlar om samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön. Ordet ekologi betyder "läran om huset" och huset syftar på jordklotet, vårt unika hem. Med kunskaper om samspelet mellan alla levande varelse, får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, med respektekt och kunskap om miljö.

Syfte

Syftet med detta område är att du skall kunna ställa ekologiska frågor och kunna besvara dem med förklaringar som bygger på samspelet mellan organismerna och miljön.

Centralt innehåll

Till det här området arbetar vi med följande delar ur kursplanen:

 

Ord och Begrepp

 Följande begrepp kommer vi bl.a. att gå igenom:

 • Fotosyntes
 • Cellandning/förbränning
 • Ekologi
 • Ekosystem
 • Biotisk, abiotisk
 • Population, samhälle
 • biotop
 • Habitat
 • nisch
 • nedbrytare
 • kretslopp - materia och energi
 • producent, konsument
 • trofinivå
 • näringskedja, näringsväv
 • ekosystemstjänst
 • miljögifter

Undervisningen

Vi kommer ha  genomgångar, enskilda uppgifter, film och diskussioner och slutuppgift/prov.
Vi kommer att träna oss i att resonera naturvetenskapligt - använda begrepp/modeller för att beskriva/förklara.

Generell bedömning:

N1

N2

N3

N4

N5

Använder i huvudsak begreppen för att beskriva och förklara.

Använder begreppen, resonerar/förklarar oftast utifrån ett perspektiv och i ett led.

Använder begreppen väl, resonerar/förklarar oftast utifrån flera perspektiv och i ett led, ibland fler

God kunskap om aktuella begrepp/modeller.

Använder begreppen, resonerar/förklarar utifrån flera perspektiv och led

Mycket god kunskap om aktuella begrepp/modeller.

Använder begreppen, resonerar/förklarar utifrån flera perspektiv och led

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser. Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och energins flöden.

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter