Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Religionskunskap, Geografi, SO (år 1-3), Samhällskunskap

·

Årskurs:

6 - 9

test kultur

Testskola Ale, Ale · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Del 1: vi studerar Sveriges styrning, såsom riksdag, regering grundlagar. Del 2: Vi ska studera fem minoritetsgrupper i världen, samer, inuiter, masaier, aboriginer, indianer. Hur har deras historia sett ut samt hur lever de idag gällande kultur och religion.

SYFTE

Varför ska vi studera minoritetsgrupper?
Lgr11, läroplanen tar t.ex. upp att vi ska reflektera om vår egen samt andras människors identitet. Vilka är vi? vem är Du? hur har vi påverkat varandra? mänskliga rättigheter och allas lika värden är också ett viktigt syfte.  

GENOMFÖRANDE

Hur ska vi arbeta?

Först och främst kommer vi ha lärarledda genomgångar där huvuddragen inom varje minoritetsgrupp presenteras. Därefter kommer ett moment med eget arbete. kunskapen fördjupas genom fakta och frågeställningar samt gruppdiskussioner. Svaren skrivs ner i SO-skrivboken.


Momentet avslutas med ett skriftligt prov.

BEDÖMNING

Hur bedömer jag dig?

Jag bedömer dina skriftliga inlämningar samt hur mycket du säger muntligt. Jag bedömer också hur väl Du kan samarbeta i grupp och följa instruktioner.

Momentet avslutas med ett skriftligt prov. 


Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

Matriser i planeringen
Generell matris SO-ämnen.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter