Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Matte Direkt 6A - Kapitel 2

Bringsta skola, Nordanstig · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Matte direkt 6a - Kapitel 2 Procent

 

Mål

Kapitel 2 "Procent". När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

  • Beräkna delen, det hela och andelen.
  • Räkna ut rabatten på en vara.
  • Räkna ut det nya värdet efter en procentuell minskning eller ökning. 
  • Skriva andelar i bråkform, decimalform och procentform.
  • Arbeta med sannolikhet
  • Ange sannolikheten för några olika händelser. 
  • Beräkna på hur många sätt man kan kombinera saker.
  • Lösa problem med strategin: Rita en bild.  

Bedömning

Bedömning sker utifrån diagnoser, prov samt arbetet i klassrummet (både muntligt och skriftligt).

Tänk på att redovisa tydligt i ditt skrivhäfte. 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback