Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Svenska läsförståelse år 4

Rödsleskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Vi kommer använda Läsning pågår när vi tränar på läsförståelse. Vi kommer läsa även andra skönlitterära texter och titta på struktur. Vi kommer att prata om och diskutera innehållet.

Syfte:

Undervisningen kommer att behandla följande ur det centrala innehållet

Detta kommer att bedömas:

Så här konkretiserar jag det i undervisningen

Detta kommer vi att arbeta med:

* Läsa skönlitteratur för barn och ungdom både i skolan och hemma.

* Läsa texter av olika slag, i grupp och enskilt, högt och tyst. Samtala om dessa.

* Söka fakta och information på olika sätt. * Följa instruktioner och arbetsbeskrivningar,

* Använda olika lässtrategier för att lättare förstå olika typer av texter.

* Jobba med uppgifter där du får visa din förståelse för det du hört/läst/sett.

* Träna på att skriva recensioner och att värdera och ge omdömen om innehållet i berättelser/texter


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Matriser i planeringen
Svenska Läsförståelse åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter