Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Skapande

Björkås förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 7 september 2022

Vid olika tillfällen under dagen kan skapande aktiviteter förekomma. Det kan vara både planerade och spontana aktiviteter där skapande i olika former förekommer. Skapande kan ske med färg och form och med olika sorters material. Det kan vara knutet till årstider, högtider, teman eller fantasin.

Gruppen visar alltid stort intresse för färg, form och pyssel. De plockar fram eller frågar spontant att de vill ha olika material för att skapa med. De visar nyfikenhet för verktyg som finns i vår ateljé och vill gärna prova. 

 

Vi vill att barnen ska få möjlighet att:

  • känna nyfikenhet och glädje i att utforska olika sätt att skapa utefter sitt eget intresse.
  • prova på olika material
  • prova olika sätt att uttrycka sig på
  • känna tillit till sin egen förmåga
  • lära sig nya begrepp och se samband
  • utveckla finmotorik

 

Hur gör vi?

  • Vi planerar olika aktiviteter utefter vad vi ser att gruppen visar intresse för.
  • Vi är närvarande pedagoger och fångar upp stunder med både enskilda och flera barn som visar intresse för skapande av olika slag under hela dagen.
  • Vi planerar aktiviteter med teman som hör ihop med högtider och årstider där barn deltar om de vill.
  • Vi erbjuder ett varierat material och använder oss av olika verktyg.

Hur blev det?

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter