Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Introduktionsplan för Kastanjen HT2022

213051 Förskolan Eken, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 12 september 2022

Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds. Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

Vi kommer att arbeta för att alla barn ska känna sig välkomna och betydelsefulla hos oss. Vi kommer att ha många grupplekar som tex. Bro bro breja, hinderbana, följa John, kom alla mina kycklingar osv. som stärker grupptillhörigheten och ger trygghet. Genom leken får barnen tillfälle att se varandra som grupp och upptäcka fler kamrater på avdelningen. Vi pedagoger på avdelningen kommer att samtala om vårt förhållningssätt för att skapa en samsyn och miljöer som bidra till nya kunskaper.

 

Vi vill att vår miljö ska kännas välkomnande, tillåtande, tillgänglig, tydlig (genom bilder) och utforskande. Barnen ska få känna sig nyfikna, inspirerade och bli inbjudna till samtal mellan varandra. Vi sätter upp regler/ramar samt skapar tydliga miljöer genom att skapa mindre mötesplatser på avdelningen. Vi kommer att introducera våra miljöer för barnen i mindre konstellationer.

Vi vill lära barnen att ta ansvar för vår gemensamma miljö tex. Att man plockar undan och gör fint till kompisar som kommer efter, samt att ta hand om vårt gemensamma material. Barnen kommer att få utforska olika uttrycksformer som tex. Lera, måla med olika metoder och färger, skapa med natur och återvinningsmaterial. Vi kommer tillsammans med barnen samla natur/återvinningsmaterial som de sedan kan använda på förskolan i sitt skapande.

Vi delar in barnen i mindre grupper i lek och projekt så att alla barn få känna sig in lyssnade och komma till tals. Vi pedagoger delar upp oss i de olika miljöerna så att vi kan stötta barnen om konflikter uppstår vid lek, samling, toabesök och på/avklädning i hallen. Vi har gjort en superstruktur som vi arbetar efter.

Vi kommer att dela in gruppen i två mindre konstellationer efter ålder i våra läsgrupper som vi har varje dag innan lunch, innan mellanmål har vi samling med lekar i samma konstellationer. Vi kommer att besöka bokbussen /biblioteket i mindre konstellationer. Vid lunch har barnen bestämda platser vi pedagoger roterar varje månad för att lära känna alla barn vid matsituationen och för att barnen ska känna trygghet.

Vi kommer att vara mycket ute i närmiljön där vi tillsammans kan utforska vår natur.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter